Pályázatok

Egyéb pályázatok

Pályázat Büfé

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ használatában álló és üzemeltetett


1. Budapest, IX. kerület Haller utca 27. szám alatt lévő 32 m2 alapterületű büfé vendéglátóhely és a hozzá tartozó 115 m2 alapterületű hátsó terasz (a továbbiakban: Büfé 1.)
2. Budapest, IX. kerület Török Pál u. 3. szám alatt lévő 6,79 m2 alapterületű büfé vendéglátóhely és a hozzá tartozó 1,8 m2 alapterületű raktár (a továbbiakban: Büfé 2.)
határozott idejű együttes tovább hasznosítására.


A hasznosítás időtartama: a szerződés megkötésétől számított 5 év. Ajánlattevő valamennyi ingatlan hasznosítására vonatkozóan köteles ajánlatot tenni. Kiíró kizárja a részajánlattétel lehetőségét.

Pályázat Büfé.pdf