Rólunk

Üdvözlöm a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ honlapján!

Központunk megalapításának célja volt, hogy ellássa a fenntartó által a működtetési körébe rendelt költségvetési intézmények vonatkozásában a tervezési, gazdálkodási, adatszolgáltatási és beszámolási, továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatokat.

Az oldalon – eleget téve a 2011. évi CXII. törvénynek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról – közvetlenül is informálódhatnak a tevékenységünkkel kapcsolatos adatokról.

Amennyiben nem találja meg a kívánt információt, forduljon hozzánk bizalommal és kérem, lépjen közvetlenül kapcsolatba kollégáimmal a megadott elérhetőségeiken!

Kellemes böngészést kívánok!
Czakóné Dobó Krisztina
intézményvezető

 

SZERVEZETI ALAPADATOK

Az intézmény megnevezése:   Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ

Az intézmény székhelye:            1097 Budapest, Vágóhíd utca 35-37.

Alapító szerv neve:  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Alapító szerv székhelye:1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Alapítás időpontja: 2012. december  1.
Alapító okirat száma:448/2012. (XI.08.)
Alapító okirat kelte:   2012. november 8.
Irányító szerv neve:  Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete
Irányító szerv székhelye:  1092 Budapest, Bakáts tér 14.
Az intézmény jogállása:  jogi személy
Az intézmény gazdálkodási besorolása:gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv
Az intézmény törzskönyvi azonosító száma: 801940
Adószám:15801948-2-43
KSH statisztikai számjel:15801948-8110-322-01

A Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ feladata a tervezési, gazdálkodási, finanszírozási adatszolgáltatási, beszámolási, továbbá a működtetéssel, üzemeltetéssel, a vagyon hasznosításával, védelmével összefüggő feladatok ellátása a nemzeti köznevelési törvényről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (2) bekezdése alapján alapított óvodák, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXI. törvény 78. § (1)bekezdése alapján létrehozott közművelődési intézmény tekintetében, munkamegosztási megállapodás alapján. 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/A. § (6) bekezdése szerint ellátja a Belső-Pesti Tankerületi Központ vagyonkezelésében lévő főző- és tálalókonyhák üzemeltetését és a gyermekétkeztetési feladatokat. 

Ellátja továbbá a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata fenntartásában lévő, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§ 5.a pontja szerinti helyi termelői piac, a vásárokról, piacokról és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III.13.) Korm. rendelet szerinti üzemeltetési feladatait, feladata továbbá a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) 4. pontja szerinti ingatlanhasznosítás a fenntartó által meghatározott ingatlanok tekintetében.